Aanstekerbenzine

Art. No. 10014699
(3)

Baseprijs: 100 ml =  2,601
 3,251
Het artikel is op voorraad en wordt binnen Duitsland binnen 2-5 werkdagen geleverd. Let op: De voorraden worden op internet op werkdagen van 7.00 tot 20.00 uur ieder uur bijgewerkt, dus je hebt een hoge zekerheid bij de beschikbaarheid van de producten.
Leverbaar

Vul het gemarkeerde veld in.

Vanaf € 50,00 zonder verzendkosten
2 jaar teruggaverecht
Gratis retourzending
Beschrijving

Aanstekerbenzine

  • voor benzine-aanstekers
  • Gewoon aandokken, bijvullen en meteen kunt u uw cultaansteker weer altijd en overal gebruiken
  • 125 ml

Vloeistof en damp licht ontvlambaar. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken en binnendringen in de luchtwegen komt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. Uit de buurt van kinderen houden. Weghouden van warme oppervlakken, vonken, open vuur en andere warmtebronnen. Niet roken. Maatregelen treffen tegen elektrostatische ontlading. Inademen van stof/rook/gas/nevel/damp/aerosol voorkomen. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimtes gebruiken. Lozing in het milieu voorkomen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming dragen. Niet laten braken. Gelekte hoeveelheden opnemen. Bij inslikken: Onmiddellijk het gifstoffeninformatiecentrum/een arts bellen. Bij huid-(of haar-)contact: Alle vuile, vochtige kledingstukken onmiddellijk uittrekken. Huid met water wassen/douchen. Bij inademen: De persoon naar buiten brengen en ervoor zorgen dat hij ongehinderd kan ademen. Bij huidirritatie: Een arts waarschuwen/hulp van een arts inroepen. Reservoir hermetisch gesloten op een goed geventileerde plaats bewaren.

Documenten (1)

Veiligheidsinformatiebladen

Beoordelingen (3)
Alle varianten
Huidige kalenderweek:
Stand:
Product Art. No. Leverbaarheid Prijs Acties
AANSTEKERBENZINE - 125ML. Art. No.: 10014699 Leverbaarheid:
Het artikel is op voorraad en wordt binnen Duitsland binnen 2-5 werkdagen geleverd. Let op: De voorraden worden op internet op werkdagen van 7.00 tot 20.00 uur ieder uur bijgewerkt, dus je hebt een hoge zekerheid bij de beschikbaarheid van de producten.
Leverbaar
Prijs : € 3,25 1 Basisprijs:
100 ml =  2,601
Acties: