LouisCard - Algemene voorwaarden

Met de registratie als houder van de LouisCard ā€“ het versturen per post ervan gebeurt dan onmiddellijk ā€“ kan de klant aanspraak maken op alle prestaties die samenhangen met ons LouisCard-programma. Hiervan uitgezonderd zijn commerciĆ«le wederverkopers en clubbestellers. De volgende afzonderlijke regelingen, waarmee de houder van de LouisCard akkoord gaat door indiening van zijn verzoek voor registratie en uitschrijving van zijn LouisCard en/of door het eerste gebruik ervan, zijn van toepassing:

1. LouisCard-puntensysteem

Bij de LouisCard-punten wordt altijd een onderscheid gemaakt tussen LouisCard-kortingpunten en LouisCard-partnerpunten. Elke houder van de LouisCard krijgt automatisch de telkens verdiende LouisCard-punten op zijn klant-account bijgeschreven. Strikte voorwaarde hiervoor is dat de klant bij het winkelen in een van onze filialen zijn LouisCard vĆ³Ć³r het afrekenen aan onze kassamedewerker laat zien, want na beĆ«indiging van de afrekeningsprocedure is bijschrijven van de punten niet meer mogelijk. Bij kopen per telefoon, post of in onze onlineshop moet het klantnummer absoluut bij de bestelling worden opgegeven, om LouisCard-punten bijgeschreven te krijgen. De desbetreffende LouisCard-punten worden dan eveneens automatisch bijgeschreven op de klant-account.

2. LouisCard-kortingpunten

Voor elke volle euro omzet in een van onze filialen of via postorder krijgt de houder van de LouisCard 2 kortingpunten op zijn klant-account bijgeschreven. Een kortingpunt heeft een waarde van 0,01 EUR.

3. LouisCard-partnerpunten

Partnerbedrijven van de LouisCard kunnen de houder van een LouisCard bij gebruikmaking van hun diensten als voordeel partnerpunten geven. De partnerpunten worden bij het puntensaldo van de LouisCard-houder bijgeschreven en hebben dezelfde waarde als LouisCard-kortingpunten (1 punt=0,01 EUR).

4. Abrechnungszeitraum, LouisCard-Punkteabrechnung

De duur van een afrekeningsperiode bedraagt 6 maanden en begint voor de eerste keer bij het uitschrijven van de LouisCard. Vanaf het bereiken van een puntensaldo van 750 punten binnen een afrekeningsperiode informeren wij de klant telkens aan het einde van de afrekeningsperiode over zijn huidige puntensaldo met een overzichtelijk rekeningafschrift. De afgerekende punten zijn daar vanaf nu ook als tegoed te zien; wij zullen dit tegoed voor de klant bij zijn volgende aankoop automatisch in mindering brengen. Tevens is het puntensaldo van de klant-account hierdoor weer op nul gezet en kan in de nieuwe afrekeningsperiode door de dienovereenkomstige bijgeschreven punten vooral voor aankopen opnieuw worden aangevuld. Een uitbetaling van het in de afrekening volgens rekeningafschrift aangegeven tegoed is niet mogelijk. Bezwaren tegen de juistheid of volledigheid van het puntensaldo moeten uiterlijk binnen Ć©Ć©n maand na ontvangst van het rekeningafschrift schriftelijk bij ons worden ingediend. Voorwaarde voor bezwaren is het overleggen van de dienovereenkomstige originele kassabonnen of facturen.

5. Verwijdering van het euro-tegoed

Voor het inwisselen van het aangegeven LouisCard euro-tegoed hebben LouisCard-klanten 3 volle maanden vanaf de datum van het desbetreffende rekeningafschrift de tijd. Een dienovereenkomstige aanwijzingen over de inwisselingsperiode staat op het rekeningafschrift. Het inwisselen geschiedt door automatisch verrekenen van het tegoed met een of meerdere aankopen van de klant. Voor zover in deze geldigheidsperiode geen inwisselen plaatsvindt, wordt het euro-tegoed automatisch verwijderd.

Als bij ons het e-mailadres van de kaarthouder bekend is, dan volgt ca. 4 weken vĆ³Ć³r het verstrijken van de inwisselingsperiode een herinnering per e-mail over de resterende tijd voor het inwisselen van het euro-tegoed.

6. Minimaal puntensaldo

Voor een puntenafrekening (cijfer 5) is een puntensaldo van ten minste 750 LouisCard-punten nodig. Als de LouisCard-houder binnen een afrekeningsperiode van 6 maanden geen 750 LouisCard-punten bereikt, dan wordt de klant-account niet afgerekend en krijgt de klant geen mededeling. De tot nu toe verzamelde punten blijven zolang bestaan tot de LouisCard-houder ten minste 750 punten heeft verzameld en de klant-account per de volgende afrekeningsperiode kan worden afgerekend. Nadat een afrekening heeft plaatsgevonden, kan de klant-account in de telkens nieuwe afrekeningsperiode weer worden aangevuld met punten vooral voor aankopen.

7. Partners van de LouisCard

Doel van de LouisCard is om de houder naast de prestaties van ons bedrijf een zo hoog mogelijke meerwaarde, d.w.z. voordeel, te bieden. Voor dit doel gaan wij ook samenwerkingen met sterke partnerbedrijven aan; over deze partners en hun prestaties informeren wij u afzonderlijk in onze catalogus/onlineshop. Voor zover voor het bieden van de daar aan de houder van de LouisCard aangeboden voordelen door onze partnerbedrijven volgens onze controle het doorgeven van naam en adres van de LouisCard-houder door ons aan ons desbetreffende partnerbedrijf nodig is, gaat de LouisCard-houder hiermee akkoord door zijn verzoek om registratie en uitschrijving van zijn LouisCard en/of door het eerste gebruik ervan. Deze gegevens mogen echter door ons partnerbedrijf alleen voor de telkens bekendgemaakte voordelen aan de houder van de LouisCard en alleen in samenhang met de LouisCard worden gebruikt; wij zullen onze partnerbedrijven dienovereenkomstig hiertoe verplichten. Alle prestaties van de LouisCard-partnerbedrijven zijn vrijwillige prestaties van onze kant, waarop tegenover ons geen wettige aanspraak bestaat. Als deze prestaties aan bijzondere voorwaarden zijn gekoppeld of als er beperkingen gelden, dan zullen wij de klant hierover in de noodzakelijke omvang informeren.

8. Terugboeking van punten

Als de LouisCard-houder zijn aankoop ongedaan maakt, bijv. door teruggave, terugtrekking, beƫindiging van de overeenkomst, betwisting, enz. en als de desbetreffende LouisCard-punten voor deze aankoop al zijn bijgeschreven op de klant-account van de LouisCard-houder, dan hebben wij het recht deze punten terug te boeken; hetzelfde geldt dienovereenkomstig bij foute boekingen van onze kant of misbruik van de LouisCard.

9. Blokkering van de LouisCard

Voor zover er sprake is van een gewichtige reden, bijv. misbruik van de LouisCard, kunnen wij op elk moment de houder van de LouisCard verzoeken de kaart terug te geven en hebben tevens ook het recht om deze te blokkeren.

10. Wijzigingen van de LouisCard-voorwaarden

Wijzigingen of aanvullingen van deze LouisCard-voorwaarden zullen wij de houder van de LouisCard schriftelijk meedelen. Deze worden als goedgekeurd beschouwd, wanneer de LouisCard-houder geen bezwaar aantekent of na dienovereenkomstige mededeling de LouisCard blijft gebruiken. De LouisCard-houder moet zijn bezwaar binnen een maand na bekendmaking van de wijziging/aanvulling naar ons versturen; daarmee vervalt tevens ook de geldigheid van zijn LouisCard. Op de hiervoor genoemde gevolgen zullen wij de LouisCard-houder bij bekendmaking van wijzigingen of aanvulling van deze LouisCard-voorwaarden vooral wijzen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om alle met de LouisCard verbonden prestaties, met name het LouisCard-puntensysteem, met inachtneming van een redelijke termijn, bij aanwezigheid van gewichtige redenen (bijv. veranderingen in de wet) ook zonder naleving van een dergelijke termijn, te staken of te wijzigen.

11. Aanvraag LouisCard

Bij het aanvragen van de LouisCard geef je ons toestemming om je gegevens voor reclamedoeleinden te gebruiken. Met onze e-mail-nieuwsbrief blijf je op de hoogte van je puntensaldo, aanbiedingen, kortingsbonnen en nog veel meer.

Je gegevens blijven bij Louis en worden noch verkocht noch verhuurd. Je kunt je toestemming voor het toesturen van reclame op elk gewenst moment ofwel via de afzonderlijke aanbieders of per e-mail aan service@louis.nl zonder opgaaf van redenen intrekken.

12. Privacy

Wij slaan de gegevens op die noodzakelijk zijn voor het verlenen en afrekenen van alle LouisCard-prestaties. Alle persoonsgegevens worden natuurlijk vertrouwelijk behandeld. Wij verwerken voor het uitvoeren van het LouisCard-klantprogramma uw klantgegevens. Dat zijn uw vrijwillige persoonlijke mededelingen (art. 6 lid 1f AVG), de voor de deelname noodzakelijke contactgegevens (als verplichte velden* gemarkeerde gegevens) en optionele informatie in de LouisCard-aanvraag (art. 6 lid 1a AVG). U heeft het recht om bezwaar te maken tegen een gebruik van uw gegevens voor reclame of markt- en opinieonderzoek zonder opgaaf van reden.

Status 05/2023

SearchWishlistUser AccountCartArrow LeftArrow RightArrow Right ThinIcon HomeIcon HomeMenuArrowCaret DownCloseResetVISAmatercardpaypalDHLHermesCheckCheck-additionalStarAdd to Shopping Cartchevron-leftchevron-rightSpinnerHeartSyncGiftchevron-upKlarnaGridListFiltersFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoCalendar